Aktualności

Kobiety i konserwatyzm. Czy w konserwatyzmie jest miejsce dla współczesnych kobiet?

Prawo: Obligatoryjność opinii Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady wobec inicjatyw Komisji Europejskiej jako gwarancja jakości prawa UE

Instytucje systemu ochrony praw pacjenta – w Polsce i zagranicą

Utworzenie Ministerstwa Promocji Państwa jako alternatywna wobec dotychczasowej polityki turystycznej RP

Sądownictwo: Nieatrakcyjność pracy w sądzie a efektywność wymiaru sprawiedliwości

Zdrowie, prawo, administracja: Jak zracjonalizować postępowania refundacyjne?

Wzrost sum gwarancyjnych

CPK i duże inwestycje infrastrukturalne

Państwa europejskie a Nowy Jedwabny Szlak. Czy i komu się to opłaca?

Finansowanie organizacji pozarządowych – studia przypadków

Szwajcarski model szkoleń wojskowych funkcjonowania armii i wojskowości: czy możliwy do powielenia w Polsce?

Walka z korupcją w Polsce XXI wieku – jak jest, i co jeszcze można zrobić?

Instytut Logos zaprezentował dwa analityczne artykuły na temat restytucji polskich dóbr kultury.

Efektywność restytucji dóbr kultury w Polsce

Ostatni wojenni jeńcy – interdyscyplinarne konteksty odzyskiwania polskich dzieł sztuki

Instytut Logos zaprezentował raport p.t. “Smart Cities w Europie: czy faktycznie ta wizja poprawia jakość życia w miastach?”

Agencja rozwoju sportu i redefinicja roli sportu w administracji publicznej

Projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej.

Arbitraż: dlaczego warto, żeby stał się powszechną metodą rozwiązywania sporów i jak to osiągnąć?

Prezes Instytutu Logos przewodniczącym grupy roboczej EKES nt. wspólnego rynku

Prezes Instytutu Logos zaproszony do wygłoszenia przemówienia przez członków francuskiego parlamentu

Przedstawiciele Instytutu Logos wzięli udział w corocznych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących stanu praworządności w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Domagamy się odcięcia Rosji od dochodów ze sprzedaży węgla, ropy i gazu! Petycja do władz państw członkowskich Unii Europejskiej

Zaproszenie na inaugurację think-tanku Logos i prezentację „Raportu o stanie państwa”

Nowe Fio