O nas

Nasza misja

Chcemy działać na rzecz dobrej debaty publicznej – opartej na faktach i uniwersalnych wartościach, wrażliwej na realne potrzeby ludzi i nakierowanej na dobro wspólnoty. Chcemy, by działania władz i uczestników życia publicznego oparte były przede wszystkim na rozsądku i rzetelnej wiedzy. Dlatego tworzymy analizy, prezentujemy dane i badania, szukamy prawdziwych odpowiedzi na trudne pytania i dystansujemy się od ideologicznych uproszczeń.

Kim jesteśmy?

Logos tworzą ludzie z różnych środowisk i różnych części świata. Łączy nas jedno – przekonanie, że debata wokół najważniejszych spraw powinna być oparta na rozumie. Nie chcemy więcej klisz i frazesów, prostych i nierzetelnych odpowiedzi na trudne pytania oraz kanonów poprawności.