05.04.2022

Przedstawiciele Instytutu Logos wzięli udział w corocznych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących stanu praworządności w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej