27.01.2023

Utworzenie Ministerstwa Promocji Państwa jako alternatywna wobec dotychczasowej polityki turystycznej RP