Prezes Instytutu Logos przewodniczącym grupy roboczej EKES nt. wspólnego rynku

10 maja Prezes Instytutu Logos, dr Tymoteusz Zych, przewodniczył pierwszemu posiedzeniu grupy roboczej Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego pod nazwą „Koszt braku Europy – korzyści ze wspólnego rynku”, które odbyło się w Brukseli. Trzygodzinne spotkanie poświęcone było przedstawieniu różnorodnych perspektyw na zagadnienie wspólnego rynku Unii Europejskiej i korzyści gospodarczych z niego płynących. Na spotkaniu wywiązała się na ten temat merytoryczna i poparta doświadczeniami ostatnich szczególnie wyzywających paru lat funkcjonowania wspólnego rynku debata, która zainaugurowała tym samym działalność grupy roboczej.

W wydarzeniu, oprócz innych członków Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, wzięli udział również przedstawiciele innych instytucji Unii Europejskiej – w tym Komisji Europejskiej i departamentu ds. rynku wewnętrznego i konkurencyjności przy prezydencji Republiki Czeskiej (która rozpocznie się 1 lipca bieżącego roku). Poszczególne zagadnienia związane z tematyką wspólnego europejskiego rynku będą szerzej omawiane na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej.