11.05.2022

Prezes Instytutu Logos przewodniczącym grupy roboczej EKES nt. wspólnego rynku