21.12.2023

Dokąd zmierza Europa? Czy planowane zmiany traktatowe to koniec tego, co zostało z suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej?