11.05.2022

Prezes Instytutu Logos zaproszony do wygłoszenia przemówienia przez członków francuskiego parlamentu