Prezes Instytutu Logos zaproszony do wygłoszenia przemówienia przez członków francuskiego parlamentu

12 kwietnia dr Tymoteusz Zych, Prezes Instytutu Logos, na zaproszenie przedstawicieli francuskiego Zgromadzenia Narodowego, wziął udział w grupie roboczej Parlamentu Europejskiego dotyczącej znaczenia wartości europejskich, demokracji i rządów prawa jako jeden z trzech głównych mówców-ekspertów. Wraz z nim, swoje poglądy na te kwestie wygłosiła prof. Céline Spector, badaczka filozofii politycznej z Sorbony i autorka książki „No demos, sovereignty and democracy put to the test of Europe„, a także p. Kriszta Kovács,  przedstawicielka Centrum Globalnego Konstytucjonalizmu Ośrodka Naukowego Badań Społecznych w Berlinie. Wśród słuchaczy prelekcji znalazło się ok. czterdziestu parlamentarzystów ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Wydarzenie to stanowiło dobrą okazję do wymiany poglądów i przeprowadzenia merytorycznej debaty na temat stanu parlamentaryzmu i rządów prawa w Unii Europejskiej, również między ekspertami o bardzo odmiennych poglądach na omawiane kwestie. Zaprezentowane podczas wydarzenia przemówienia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez organizatorów i uczestników.