Kobiety i konserwatyzm. Czy w konserwatyzmie jest miejsce dla współczesnych kobiet?

Dla konserwatyzmu centralnym punktem odniesienia jest i powinna być historia. Historia symboli i ideałów, ale przede wszystkim żywych ludzi i organicznego, a zatem rozwijającego się i zmieniającego się społeczeństwa, wraz z jego wzlotami i upadkami. Mam wrażenie, że...

Prawo: Obligatoryjność opinii Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady wobec inicjatyw Komisji Europejskiej jako gwarancja jakości prawa UE

Główne tezy Machiną wprawiającą UE w ruch i umożliwiającą tworzenie, opracowywanie i wdrażanie jej polityki, aktywności i aktów prawnych są urzędnicy i szeregowi pracownicy wykonujący swe zadania w cieniu pełniących bardziej reprezentacyjne funkcje komisarzy czy...

Instytucje systemu ochrony praw pacjenta – w Polsce i zagranicą

W polskim porządku prawnym kluczową instytucją służącą ochronie praw pacjenta oraz wsparciu w dochodzeniu swoich praw przez pacjentów, których prawa zostały naruszone w sposób zawiniony – zwykle przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub innego członka personelu...

Utworzenie Ministerstwa Promocji Państwa jako alternatywna wobec dotychczasowej polityki turystycznej RP

Główne Tezy: 1. Obecna polityka turystyczna w Polsce nie jest skuteczna w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed branżą. 2. Utworzenie specjalnego Ministerstwa Promocji Państwa mogłoby pomóc w koordynacji i ukierunkowaniu i wytyczaniu działań państwa w sektorze...

Sądownictwo: Nieatrakcyjność pracy w sądzie a efektywność wymiaru sprawiedliwości

Główne tezy Świadomość konieczności głębokiej reformy związanej z systemem polskiego sądownictwa łączy wszystkie strony sceny politycznej. Kwestie sporne dotyczą diagnozy przyczyn problemów, świadomości ich skali, elementów systemu wymagających naprawy i ewentualnej...

Zdrowie, prawo, administracja: Jak zracjonalizować postępowania refundacyjne?

Główne tezy Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdemu obywatelowi przysługuje prawo do ochrony zdrowia, a obowiązkiem państwa jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wypracowany na...

Stan prawodawstwa w zakresie pieczy naprzemiennej na przykładzie wybranych krajów europejskich

Od kilkunastu lat w polskim środowisku prawniczym, związanym z sądownictwem rodzinnym trwają rozważania na temat pieczy naprzemiennej oraz jej ewentualnego wprowadzenia do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Rozważania te są pokłosiem jednego z podstawowych problem...

Wzrost sum gwarancyjnych

Kontekst Sumy gwarancyjne są ustawowo unormowaną, górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wynika z tego, że jest to maksymalna kwota, jaką może wypłacić ubezpieczyciel w ramach odszkodowania za...

CPK i duże inwestycje infrastrukturalne

CPK i duże inwestycje infrastrukturalne Jacek Władysław Bartyzel Kontekst budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Trwają prace przygotowawcze przed budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt ten to nie tylko budowa wielkiego portu lotniczego – z czym kojarzony...

Państwa europejskie a Nowy Jedwabny Szlak. Czy i komu się to opłaca?

Państwa europejskie a Nowy Jedwabny Szlak. Czy i komu się to opłaca? Jacek Władysław Bartyzel  Czym ma być Nowy Jedwabny Szlak W 2013 roku ówczesny przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, zaprezentował koncepcję utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku. Pomysł...

 28 stycznia 2022 o godz. 11:00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie eksperci naszego think tanku zaprezentowali pierwszą publikację pt. „Raport o stanie państwa. Polska w dobie wielkich transformacji”. Nagranie video z wydarzenia można zobaczyć powyżej. 

 

„Logos” oznacza w języku starogreckim zarówno „słowo”, jak i „rozum”. Dzisiaj w debacie publicznej słowa nie zawsze są wypowiadane w sposób, który służy dojściu do rozumnych wniosków. Dyskusje są krępowane przez dwa negatywne zjawiska. Z jednej strony to kanony poprawności politycznej, które krępują wolność wypowiedzi i badań naukowych. Z drugiej, ideologiczne dogmaty, które niezmiennie przesłaniają rzeczywistość. W takim świecie szczególnie potrzebny jest głos rozsądku i nowa przestrzeń racjonalnej debaty. Tę rolę będzie pełnić „Logos”.

Newsletter

Poznaj nasz zespół

Dr r. pr. Tymoteusz Zych

Koordynator projektu

Karolina Pawłowska

Koordynator ds. międzynarodowych

 

 

 

Olga Hilger

Koordynator panelu „Kultura” Instytutu Logos

 

 

Patryk Miernowski

Analityk i Dyrektor Biura

 

dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Panele badawcze w Instytucie Logos

Ochrona zdrowia

Polityka miejska i samorząd

Gospodarka czasu wolnego

Kultura

Społeczeństwo

Energetyka i ochrona środowiska

Rolnictwo i polityka wiejska

Polityka cyfrowa

Edukacja i polityka młodzieżowa

Filozofia społeczna

Stanowienie i stosowanie prawa

Integracja europejska

Współpraca w obszarze Międzymorza

Prawa człowieka

Polityka społeczna i rodzinna