Raporty

Między ideologią a rynkiem – ile wysiłku wymagają działania ESG? – 8-my Raport Instytutu

Inwestowanie w kapitał ludzki w państwach Unii Europejskiej – 7-my raport Instytutu

Światowa Organizacja Zdrowia chce ingerować w polityki zdrowia publicznego na całym świecie

Stan prawodawstwa w zakresie pieczy naprzemiennej na przykładzie wybranych krajów europejskich

Raport – Projekt Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych na tle porównawczym

Dochodzenie zadośćuczynienia orzecznictwo sądowe i praktyka ubezpieczeniowa w latach 2012-2022: ważne problemy łączące się bezpośrednio z dochodzonymi roszczeniami zarówno przez poszkodowanego, jak i najbliższych członków rodziny

Dochodzenie zadośćuczynienia orzecznictwo sądowe i praktyka ubezpieczeniowa w latach 2012-2022: Prawo do zadośćuczynienia najbliższych członków rodziny a praktyka ubezpieczeniowa i orzecznictwo sądowe

„Smart cities” w Europie – czy faktycznie ta wizja poprawia jakość życia w miastach?

Dochodzenie zadośćuczynienia: orzecznictwo sądowe i praktyka ubezpieczeniowa w latach 2012-2022: prawo poszkodowanego do zadośćuczynienia w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego

Dochodzenie zadośćuczynienia: orzecznictwo sądowe i praktyka ubezpieczeniowa w latach 2012-2022: Uwagi wstępne dot. problematyki przeprowadzonych badań w zakresie porównawczym

Raport o stanie państwa. Polska w dobie wielkich transformacji.

Nowe Fio