Raporty

Stan prawodawstwa w zakresie pieczy naprzemiennej na przykładzie wybranych krajów europejskich

Raport – Projekt Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych na tle porównawczym

„Smart cities” w Europie – czy faktycznie ta wizja poprawia jakość życia w miastach?

Raport o stanie państwa. Polska w dobie wielkich transformacji.

Nowe Fio