Ochrona zdrowia

Kluczowym wyzwaniem dla państwa, jakie od lat identyfikują Polacy, jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i realna poprawa funkcjonowania służby zdrowia. W 2020 r. w sondażu SW Research ten temat uznała za kluczowy największa liczba respondentów (78% ankietowanych), a w sondażu IBRiS znalazł się na drugim miejscu (wskazało go 39,8% ankietowanych). Zagadnienie to zyskało dodatkowo na znaczeniu w związku z pandemią COVID-19.

Dla poprawy funkcjonowania sektora zdrowia potrzebne jest nie tylko podniesienie poziomu jego finansowania, ale także wielowymiarowa transformacja modelu zarządzania, z uwzględnieniem najlepszych międzynarodowych doświadczeń. Potrzebna jest systematyczna strategia oddłużania szpitali miejskich promująca dobre praktyki oraz odbudowa polskiego sektora farmaceutycznego i produkcji sprzętu medycznego. Zmianom towarzyszyć powinno wprowadzenie nowego modelu profilaktyki zdrowotnej i rozwój medycyny stylu życia, który musi zostać uzupełniony przez systematyczną strategię komunikacyjną.

W Logos, chcemy działać na rzecz systematycznego i trwałego zmiany polskiego systemu opieki zdrowotnej, tak by odpowiadał on na współczesne wyzwania. Wiemy, że do tego potrzebne są śmiałe wizje i długofalowe rozwiązania, które nie zawsze wydają się atrakcyjne komunikacyjnie. My jesteśmy jednak przekonani, że w debacie o służbie zdrowia jest miejsce na głos oparty na rozsądku.