Centrum Prawa Odszkodowawczego

W Polsce wymiar odszkodowań i zadość uczynień przyznawanych przez zakłady ubezpieczeń w procesie likwidacji szkód powstałych po wypadkach komunikacyjnych znacząco odbiega od poziomu przyjętego w orzeczeniach sądowych. Dzieje się tak mimo klarownych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która wymaga, by ubezpieczyciele uwzględniali standardy co do sposobu określania wysokościodszkodowań wynikające z orzecznictwa sądowego.