Łukasz Grzęda

Doktorant w dyscyplinie ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego głównymi obszarami badawczymi są rozwój regionalny oraz rozwój kapitału ludzkiego.