Łukasz Grzęda

Doktor ekonomii i finansów, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego głównymi obszarami badawczymi są rozwój regionalny oraz rozwój kapitału ludzkiego.