Przemysław Pietrzak

Przemysław Pietrzak

Prawnik, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II i III kadencji. Poprzednio także członek Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, kierował pracami wydawnictwa naukowego oraz redakcji czasopisma naukowego wpisanymi do wykazów Ministra Edukacji i Nauki.

Absolwent programu „Professional Certificate in World Politics & International Negotiation” w Nowym Jorku, a także szkoły letniej „The legal system and justice system of the U.S. in the global context” zorganizowanej przez Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał, pracując m.in. w warszawskich kancelariach prawnych, Ministerstwie Sprawiedliwości, Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecna Akademia Wymiaru Sprawiedliwości) oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Autor publikacji i analiz z zakresu różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa finansowego, praw człowieka.