Polityka cyfrowa

Właściwe przeprowadzenie transformacji cyfrowej wiąże się nie tylko z digitalizacją usług publicznych, ale też zagwarantowaniem podmiotowości technologicznej i bezpieczeństwa cyfrowego. Monopolizacja i oligopolizacja rynku przez niewielką grupę spółek Bigtech stanowi nie tylko zagrożenie dla konkurencji, ale też może wpływać na stan świadomości w czasach, kiedy internet stał się dla większości Polaków głównym źródłem wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Na rynku wyszukiwarek internetowych Google posiada w naszym kraju udział 97,45%. Rynek mediów społecznościowych zdominowany jest z kolei przez należący do Google serwis YouTube (25,9 mln użytkowników), Facebooka (18 mln użytkowników) oraz powiązany z nim kapitałowo portal Instagram (9,1 mln użytkowników). Możliwości promowania i filtrowania treści, które posiadają te nieliczne przedsiębiorstwa, pozwalają nie tylko na kształtowanie mechanizmów konkurencji w wielu sektorach gospodarki, ale także na kształtowanie ram życia publicznego. Z tego względu coraz częściej są one określane mianem „nowych regulatorów” (new governors) – posiadają bowiem atrybuty do niedawna przynależne wyłącznie władzy publicznej. Dla ochrony wolnego rynku i demokracji niezbędna jest skuteczna regulacja tego rynku skoordynowana podobnymi działaniami w innych państwach UE oraz konsekwentne egzekwowanie norm prawnych chroniących konkurencję oraz konsumentów.