Patryk Miernowski

Analityk i dyrektor Biura Zarządu Instytutu Logos. Od 2022 r. aktywny uczestnik prac Unii Europejskiej w charakterze członka zastępczego (Alternate Member) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli. Autor wielu analiz oraz raportów prawnych i społecznych, z doświadczeniem zdobytym w warszawskich kancelariach prawnych i organizacjach pozarządowych. Poza wykształceniem prawniczym, również absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.