Patryk Miernowski

Analityk prawny i dyrektor biura Zarządu w Instytucie Logos. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w warszawskich kancelariach prawnych, jak również we wiodących polskich organizacjach pozarządowych, w tym w Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Współautor licznych analiz, raportów i innych tekstów naukowych poświęconych tematom prawnym i społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa międzynarodowego publicznego, demografii i polityki społecznej). Również absolwent studiów licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.