Energetyka i ochrona środowiska

Na liście problemów o strategicznym znaczeniu Polacy konsekwentnie wskazują także klimat i ochronę środowiska (w sondażu SW Research 68% respondentów, w sondażu IBRiS łącznie 36%). Szczególnie dotkliwym problemem jest zanieczyszczenie powietrza, które tworzy zagrożenie dla zdrowia i obniża jakość życia. W sondażu SW Research z lutego 2021 r. aż 46% Polaków zadeklarowało, że smog jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania, a w dużych miastach ten odsetek wynosił nawet 72%.

Naszemu państwu potrzebna jest sprawiedliwa i rozsądna transformacja energetyczna, która powinna następować w sposób systematyczny, bez nagłego i nieproporcjonalnego obciążenia dla gospodarki. Ogromne znaczenie ma promocja wiedzy na temat bezpiecznej energetyki atomowej i uruchomienie do 2040 r. pierwszych bloków jądrowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost ich udziału w miksie energetycznym Polski do 23% w 2030 r. Głos niezależnych instytucji analitycznych z Polski musi być słyszalny na forum Unii Europejskiej, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące przyszłości energetyki w naszym państwie – często w sposób nierealistyczny, bez uwzględnienia stanu wyjściowego tego sektora.