Gospodarka czasu wolnego

Polska nadal pozostaje jednym z krajów, w których udział turystyki w PKB należy do najniższych w Europie. Poziom 4,5% znacząco odbiega od średniej dla Unii Europejskiej, która wynosi 10%. Aby ta sytuacja się zmieniła, a rezerwy rozwojowe zostały wykorzystane, potrzebna jest transformacja sektora w nowoczesną gospodarkę czasu wolnego. Realne zintegrowanie polityki turystycznej i polityki sportowej pozwoli na osiągnięcie „efektu barcelońskiego”.