Jacek Władysław Bartyzel

Wiceprezes Stowarzyszenia Lubię Miasto. Ukończył bankowość, finanse i europejski biznes na Cass Business School (City University of London). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie strategii, konsultingu i zarządzania zdobyte w międzynarodowej korporacji. Jednocześnie jest wolnościowym publicystą, popularyzatorem idei wolnorynkowych i komentatorem życia społecznego i działaczem organizacji pozarządowych. Doświadczenie w zakresie komunikacji z mediami i promocji zdobywał w wieloletniej działalności społecznej i życiu publicznym, był też dyrektorem działu PR jednej z uczelni wyższych.