Centrum Prawa Europejskiego

Polska jest dziś częścią międzynarodowej wspólnoty. Do naszego dobrego funkcjonowania nie wystarczą więc działania podjęte na poziomie krajowym. Kolejne obszary polskiego prawodawstwa są bowiem regulowane przez instytucje Unii Europejskiej