01.12.2022

Dochodzenie zadośćuczynienia: orzecznictwo sądowe i praktyka ubezpieczeniowa w latach 2012-2022: Uwagi wstępne dot. problematyki przeprowadzonych badań w zakresie porównawczym