Darowizny

W roku 2022 r. Stowarzyszenie Logos otrzymało tytułem darowizn kwotę 4350 PLN (słownie: czerech tysięcy trzystu pięćdziesięciu złotych) na działalność naukową Stowarzyszenia związaną z realizacją celów regulaminowych Stowarzyszenia, w szczególności celu pt. „promowania modelu integracji europejskiej opartej  na poszanowaniu różnorodności i suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej” wynikającego z pkt. 8 lit. g Regulaminu Stowarzyszenia.