Przedstawiciele Instytutu Logos wzięli udział w corocznych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących stanu praworządności w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej

16 marca przedstawiciele Instytutu Logos, dr Tymoteusz Zych i Patryk Miernowski, na zaproszenie Komisji Europejskiej wzięli udział w corocznych konsultacjach dotyczących stanu praworządności w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem wydarzenia było przedyskutowanie najistotniejszych w tym zakresie kwestii z reprezentantami najbardziej znaczących w polskiej debacie publicznej organizacji pozarządowych. Wśród poruszonych kwestii wymienić można zagadnienie wolności mediów i jakości standardów dziennikarskich, niezależności NGO w Polsce, jak również kondycji polskiego sądownictwa.

Odnosząc się do kwestii polskiego Trzeciego Sektora, dr Zych zwrócił uwagę na niespotykaną jednomyślność, z którą polskie organizacje pozarządowe połączyły się w swoich wysiłkach w obliczu wyzwań wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej. Patryk Miernowski mówił natomiast o środkach anty-korupcyjnych istniejących w naszym kraju, a także o potrzebie uregulowania międzynarodowych portali społecznościowych w zakresie, w którym ich działania wpływają na polską scenę polityczną i życie publiczne.

Wypracowane podczas konsultacji wnioski posłużą w przygotowaniu tegorocznej edycji Raportu o Rządach Prawa, publikowanego przez Komisję Europejską.