Społeczeństwo

Istnienie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jest ściśle powiązane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, które najczęściej rozumiane jest jako trzeci sektor aktywności społecznej, różny od sfery rządowej i gospodarczej. Społeczeństwo obywatelskie sprzyja ugruntowaniu ustroju demokratycznego, a jednocześnie dyscyplinuje państwo i wymusza większy udział obywateli w procesach sprawowania władzy.

W Polsce aktywnie działa około 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. Borykają się jednak z licznymi problemami od pozyskiwania działaczy po znalezienie optymalnych dla rozwoju źródeł finansowania. Aby wzmacniać społeczeństwo obywatelskie, należy wspierać rozwój trzeciego sektora, tworzyć platformę do współpracy między organizacjami pozarządowymi, również zagranicznymi. Dzięki silnemu, zaangażowanemu społeczeństwu obywatele mogą wywierać wpływ na działania władzy, a ich udział nie ogranicza się jedynie do wrzucenia karty do urny wyborczej.