Rolnictwo i polityka wiejska

Ogromnym wyzwaniem są zmiany zachodzące na wsi. Pora na transformację modelu obszarów wiejskich opartego na produkcji rolnej i hodowli w wieś wielofunkcyjną, gdzie rozwinięty jest różnorodny sektor usług i nowe gałęzie produkcji. Konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego, którego produkty stanowią obecnie zaledwie 0,3% rynku żywności w naszym kraju wobec zakładanego w Zielonej Strategii UE celu na poziomie 25%.