Polityka miejska i samorząd

Poważny problem stanowi pogłębiająca się degradacja części miast w naszym kraju, która dotyczy w szczególności średnich i mniejszych ośrodków. Mieszka w nich łącznie 12,35 mln osób, czyli 32,2% ludności naszego kraju. Potrzebny jest systematyczny plan naprawy. Transformacja gospodarcza, społeczna, urbanistyczna i estetyczna polskich miejscowości powinna się wiązać z przyjęciem ogólnopolskiego programu rewitalizacji. Potrzebujemy też szerokiego audytu bieżącej pracy samorządów, które w ogromnej części dotknięte są biurokratyzacją, brakiem transparentności i efektywności załatwiania spraw obywateli.