Zespół Instytutu

Dr r. pr. Tymoteusz Zych

Dr r. pr. Tymoteusz Zych

Koordynator projektu

Tymoteusz Zych – radca prawny, doktor nauk prawnych. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie pracuje w Sekcji Konkurencji i Wspólnego Rynku oraz Grupie ds. Praw Podstawowych i Rządów Prawa.

Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa konstytucyjnego, praw człowieka i wolności obywatelskich, prawa administracyjnego i procesu legislacyjnego. Jego doświadczenie obejmuje tworzenie projektów aktów prawnych, opracowywanie opinii prawnych, obsługę sporów sądowych i sądowoadministracyjnych. Przygotowywał analizy i stanowiska na wniosek m.in. Komisji Weneckiej Rady Europy, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, komisji LIBE i AFCO Parlamentu Europejskiego, Komitetu Monitorującego Rady Europy, Departamentu Stanu USA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Senatu RP. Opinie jego autorstwa były wielokrotnie przytaczane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Doktorat oraz pracę magisterską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska poświęcona problematyce prawnoporównawczej uzyskała nagrodę w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ukończył także międzyuniwersyteckie studia interdyscyplinarne w Akademii Artes Liberales. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Collegium Intermarium. Współpracował z licznymi kancelariami prawnymi, w latach 2016-2021 jako off counsel w spółce Parchimowicz & Kwaśniewski.

Specjalista w zakresie prawa fundacji i stowarzyszeń, od lat osobiście zaangażowany w prace organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Był współzałożycielem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych, największej w Polsce organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie. Od 2018 r. zasiada w Radzie Narodowego Instytutu Wolności.

Ma duże doświadczenie jako manager w największych think-tankach trzeciego sektora. W latach 2017-2021 pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji Ordo Iuris, gdzie nadzorował zarówno program analiz prawnych, jak i dział interwencji procesowej. W latach 2017-2022 kierował Ośrodkiem Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, gdzie odpowiadał za nadzór nad tworzeniem interdyscyplinarnych raportów i analiz. Obecnie koordynuje prace międzynarodowego think-tanku Logos.

Dwukrotnie wyróżniony przez „Dziennik Gazetę Prawną” w rankingu wpływowych prawników, w którym zajmował 37. miejsce (2017) i 35. miejsce (2019). 

Wpis na listę radców prawnych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie: WA-15081.

Karolina Pawłowska

Karolina Pawłowska

Koordynator ds. międzynarodowych

Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka z zakresu prawa międzynarodowego, doktryn politycznych i prawnych oraz socjologii prawa. Autorka, współautorka i redaktorka licznych raportów, ekspertyz, artykułów naukowych i publicystycznych z dziedzin praw człowieka, prawa międzynarodowego, demografii. Zastępczyni członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Doświadczenie zdobywała w think-tankach i instytutach naukowych. Wieloletnia dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, współtwórczyni zrealizowanej z ogromnym sukcesem strategii rozwoju międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris i Collegium Intermarium.

Prowadzi zajęcia z socjologii prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie mama Witka i Tadzia.

Patryk Miernowski

Patryk Miernowski

Analityk i Dyrektor Biura

Analityk prawny i dyrektor biura Zarządu w Instytucie Logos. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w warszawskich kancelariach prawnych, jak również we wiodących polskich organizacjach pozarządowych, w tym w Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Współautor licznych analiz, raportów i innych tekstów naukowych poświęconych tematom prawnym i społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa międzynarodowego publicznego, demografii i polityki społecznej). Również absolwent studiów licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Olga Hilger

Olga Hilger

Koordynator panelu "Kultura" Instytutu Logos

Językoznawca, absolwentka polonistyki na UW badająca ideografy w dyskursie politycznym. Ekspert ds kultury Fundacji Rodzic w mieście, autorka przewodnika dla instytucji kultury dotyczącego dostępności tych placówek dla rodzin z małymi dziećmi. Koordynator projektu Kultura od kołyski, autorka autorskich koncepcji storytellinku i transmedialności opisanych na platformie www.kulturaodkolyski.pl; współautorka ebooków enfemine.pl. Recenzowała raport z badań Mazowieckiego Instytutu Kultury raportu z badań przeprowadzanych przez Mazowiecki Instytut Kultury Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury z woj. mazowieckiego dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka ThinkTanku muzealnego 2021 w Muzeum Polin. Organizatorka debaty kulturalnej w DK Prom Kultury Oprowadzanie kuratorskie czy kulturalny plac zabaw – rozmowa o tym jak instytucje kultury mogą otwierać się na rodziny z dziećmi. W wolnych chwilach autorka scenariuszy słuchowisk. Od zawsze copywriter i dziennikarz.

Jacek Władysław Bartyzel

Jacek Władysław Bartyzel

Koordynator Panelu "Polityka miejska" Instytutu Logos

Wiceprezes Stowarzyszenia Lubię Miasto. Ukończył bankowość, finanse i europejski biznes na Cass Business School (City University of London). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie strategii, konsultingu i zarządzania zdobyte w międzynarodowej korporacji. Jednocześnie jest wolnościowym publicystą, popularyzatorem idei wolnorynkowych i komentatorem życia społecznego i działaczem organizacji pozarządowych. Doświadczenie w zakresie komunikacji z mediami i promocji zdobywał w wieloletniej działalności społecznej i życiu publicznym, był też dyrektorem działu PR jednej z uczelni wyższych.

Eksperci międzynarodowi

Prof. Žiga Turk

Prof. Žiga Turk

W instytucie Logos koordynuje panel „Polityka cyfrowa”. Słoweński informatyk, nauczyciel akademicki i polityk, profesor Uniwersytetu Lublańskiego. Od marca 2007 do listopada 2008 był ministrem bez teki do spraw rozwoju oraz reform gospodarczych i społecznych.Od lutego 2012 do marca 2013 pełnił funkcję ministra edukacji, nauki, kultury i sportu. Pełnił funkcję sekretarza Rady Mędrców UE.

Prof. David Engels

Prof. David Engels

Historyk belgijski, wykładowca na Université libre de Bruxelles, główny analityk Instytutu Zachodniego Poznaniu. Autor m.in. „Le déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la République romaine” (Schyłek. Kryzys Unii Europejskiej i upadek Republiki Rzymskiej). W latach 2012-2017 szef wydawnictwa “Latomus. Revue et Collection d’Études Latines”.

Sviatoslav Yurash

Sviatoslav Yurash

Member of Ukrainian Parliament, Head of the Permanent Delegation to the GUAM Parliamentary Assembly, Secretary of the Interparliamentary Relations Group with the United States of America, Founder of Intermarium Caucus.

Todd Huizinga

Todd Huizinga

Jest wykładowcą w Instytucie Wolności Religijnej i członkiem wydziału Otwartej Akademii Chrześcijańskiej na Ukrainie.W latach 1992-2012 był zastępcą szefa misji w ambasadzie USA w Luksemburgu i doradcą politycznym misji USA przy Unii Europejskiej.Służył również w Niemczech, Irlandii, Meksyku i Kostaryce. Todd Huizinga jest autorem, wydanych w Niemczech w 2017 roku, następujących książek: “The New Totalitarian Temptation: Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe”, “Was Europa von Trump lernen kann” (“What Europe Can Learn from Trump”).

Eszter Párkányi

Eszter Párkányi

Lawyer. Analyst at the Center for Fundamental Rights. She studied at the Faculty of Law and Political Sciences of the Budapest based ELTE University. As a student she worked as an intern at the European Parliament. Her fields of expertise include the political and legal developments of the EU, Brexit and life protection.

Álvaro Berrocal Sarnelli

Álvaro Berrocal Sarnelli

Juan José Liarte

Juan José Liarte

Eksperci panelu ochrona zdrowia

dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcje Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu. Obecnie jest ekspertem Core Business Institute i Głównym Ekonomistą Pracodawców RP. Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji.

Wojciech Laska

Wojciech Laska

Absolwent kierunku Nauki o rodzinie oraz magister kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w sektorze farmaceutycznym na Uczelni Łazarskiego. Od 2018 roku dziennikarz zajmujący się tematyką ochrony zdrowia. W latach 2020-2021 rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zainteresowania zawodowe i naukowe: rola poszczególnych interesariuszy w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia, wpływ środowiska na zdrowie człowieka oraz komunikacja o zdrowiu.

Eksperci panelu polityka miejska

Jacek Władysław Bartyzel

Jacek Władysław Bartyzel

Wiceprezes Stowarzyszenia „Lubię Miasto”. Ukończył bankowość, finanse i europejski biznes na Cass Business School (City University of London). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie strategii, konsultingu i zarządzania zdobyte w międzynarodowej korporacji. Jednocześnie jest wolnościowym publicystą, popularyzatorem idei wolnorynkowych i komentatorem życia społecznego i działaczem organizacji pozarządowych. Doświadczenie w zakresie komunikacji z mediami i promocji zdobywał w wieloletniej działalności społecznej i życiu publicznym, był też dyrektorem działu PR jednej z uczelni wyższych.

Paweł Budrewicz

Paweł Budrewicz

Rocznik 1975. Warszawiak (właśc. warszawianin) od kilku pokoleń. Z wykształcenia prawnik (Uniwersytet Warszawski), a częściowo także menedżer (Szkoła Główna Handlowa). Od wielu lat związany ze środowiskami przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Kongres Polskiego Biznesu) oraz z organizacjami promującymi wolność gospodarczą (Centrum im. AdamaSmitha). Od 2019r. współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia „Lubię Miasto”, które koncentruje się na promocji inkluzywnych rozwiązań dla miast, tak żeby przestrzeń miejska była przestrzenią dla wszystkich.

Jacek Wachowicz

Jacek Wachowicz

wieloletni radny dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, związany z praskim samorządem od blisko 25 lat. Rodowity prażanin, ambasador ds. spraw społecznych Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Jest współtwórcą Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, a także założycielem Praskiej Wspólnoty Samorządowej (obecna nazwa: Kocham Pragę). Był także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Przez kilkanaście lat, jako społeczny prezes, prowadził Parafialny Klub Sportowy „Praga”. Za działania na rzecz miasta otrzymał też medal im. Stefana Starzyńskiego od prezydenta Warszawy.

Marek Piotr Borkowski

Marek Piotr Borkowski

Radny dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Przewodniczący Rady Osiedla Grochów Północny. Prawnik i politolog, były wykładowca akademicki.

Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, firmie inwestycyjnej oraz czołowych kancelariach prawnych. W latach 2017 – 2018 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Miłosz specjalizuje się w regulacjach związanych z działalnością instytucji finansowych, w szczególności w zakresie prawa rynku kapitałowego. Wśród najważniejszych projektów można wymienić prace dostosowujące w zakresie MiFID II, wdrożenie usług cloudowych w wiodącym zakładzie ubezpieczeń oraz liczne projekty realizowane na rzecz Grupy GPW. Miłosz zajmował się także rejestracją agentów firm inwestycyjnych, alternatywnych funduszy inwestycyjnych i małych instytucji płatniczych.

Eksperci panelu kultura

Krystyna Uta Różańska - Gorgolewska

Krystyna Uta Różańska - Gorgolewska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu ( obecnie Uniwersytet Artystyczny), studiowała w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W przeszłości zastępca dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie; zastępca dyrektora Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu, współpracownik magazynu o sztuce „Arteon”. Obecnie kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; Kierownik zespołu redakcyjnego kultury i reportażu w Radiu Poznań – regionalnym oddziale Polskiego Radia; Wykładowca sztuki współczesnej w Collegium Intermarium, Redaktor naczelna w magazynie o sztuce i kulturze LUKA.

Nikita Kuznetsov

Nikita Kuznetsov

Tłumacz, redaktor, pracownik Instytutu Literatury, petersburżanin mieszkający w Krakowie. Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W latach 2000-2016 był członkeim kolegium redakcyjnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Przetłumaczył na język rosyjski książki takich autorów, jak św. Teresa z Lisieux, Andrzej Wajda, Józef Czapski, Czesław Bielecki. W ostatnich latach zajmuje się przede wszystkim tłumaczeniem dzieł Czesława Miłosza. Przełożył m.in. Dolinę Issy (2012, 2019), Abecadło (2014), Ziemię Ulro (2018), tomy wierszy Na brzegu rzeki (2017) i Kroniki (2020).

Olga Hilger

Olga Hilger

Językoznawca, absolwentka polonistyki na UW badająca ideografy w dyskursie politycznym. Ekspert ds kultury Fundacji Rodzic w mieście, autorka przewodnika dla instytucji kultury dotyczącego dostępności tych placówek dla rodzin z małymi dziećmi. Koordynator projektu Kultura od kołyski, autorka autorskich koncepcji storytellinku i transmedialności opisanych na platformie www.kulturaodkolyski.pl; współautorka ebooków enfemine.pl. Recenzowała raport z badań Mazowieckiego Instytutu Kultury raportu z badań przeprowadzanych przez Mazowiecki Instytut Kultury Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury z woj. mazowieckiego dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka ThinkTanku muzealnego 2021 w Muzeum Polin. Organizatorka debaty kulturalnej w DK Prom Kultury Oprowadzanie kuratorskie czy kulturalny plac zabaw – rozmowa o tym jak instytucje kultury mogą otwierać się na rodziny z dziećmi. W wolnych chwilach autorka scenariuszy słuchowisk. Od zawsze copywriter i dziennikarz.

Eksperci panelu społeczeństwo

Prof. David Engels

Prof. David Engels

Historyk belgijski, wykładowca na Université libre de Bruxelles, główny analityk Instytutu Zachodniego Poznaniu. Autor m.in. „Le déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la République romaine” (Schyłek. Kryzys Unii Europejskiej i upadek Republiki Rzymskiej). W latach 2012-2017 szef wydawnictwa “Latomus. Revue et Collection d’Études Latines”.

Prof. Krzysztof Łęcki

Prof. Krzysztof Łęcki

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany socjologii. Pracuje jako profesor na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych szkiców i artykułów, głównie w tomach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych, a także w „Encyklopedii socjologii” oraz przewodniku encyklopedycznym „Literatura polska XX wieku”. W latach 1996-2021 redaktor działu filozofia/socjologia czasopisma kulturalnego Opcje; felietonista. Opublikował m.in. Św. Gombrowicz (1997), Widma wolności (2009) Inny zapis (2012); Według Tukidydesa (2019), Stadiony świata. (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft), (2021).

Dr Paweł Ćwikła

Dr Paweł Ćwikła

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowania: socjologia literatury i socjologia rewolucji (zwłaszcza ich połączenie), historia myśli społecznej i znaczenie idei w życiu jednostek i zbiorowości, w tym: rola tradycji i innych niematerialnych regulatorów życia społecznego. Autor i współautor czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Marcin Pasierbski

Marcin Pasierbski

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 2014-2015 był wiceprezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w którym organizował spotkania o tematyce filozoficznej. Był Prezesem Fundacji Służba Niepodległej oraz Sekretarzem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Był stażystą w wydawnictwie i tygodniku internetowym Teologia Polityczna, prowadził audycje w Akademickim Radiu Kampus.

Eksperci panelu gospodarka czasu wolnego

Józef Ratajski

Józef Ratajski

Pragmatyk z poważnym doświadczeniem w branży turystycznej. W swojej wieloletniej pracy zawodowej pełnił kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie turystycznym, był właścicielem biura podróży. Wieloletni działacz samorządu gospodarczego z funkcjami kierowniczymi w PIT i Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze wsparciem środków unijnych. Twórca sektorowej Rady ds. Kompetencji; Turystyka, a także jej wiceprzewodniczący. Obecnie jest członkiem komisji rewizyjnej w klubie MKS Piotrkowie, uprzednio w zarządzie. Związany z piłką ręczną od ponad 30 lat. Odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Piłki ręcznej

Eksperci panelu polityka wobec NGO, społeczeństwo obywatelskie

Dr r. pr. Tymoteusz Zych

Dr r. pr. Tymoteusz Zych

Koordynator projektu

Piotr Spychalski

Piotr Spychalski

Absolwent kierunku Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na UniwersytecieGdańskim. W trakcie studiów prezes organizacji studenckiej KNPR zajmującej się tematyką PR jak i inicjowaniem wielu wydarzeń akademickich o charakterze edukacyjno-kulturalnym takich jak ,,Mosty Ekonomiczne” ,,PRosto na Szczyt!” czy SFOS (Sopockie Forum Organizacji Studenckich). Członek Studenckiego Forum Business Centre Club, odpowiedzialny za źródła finansowania realizowanych projektów. W latach 2011-2013 Radny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz członek komisji stypendialnej. Laureat konkursu,,Young Project Management Program” Politechniki Gdańskiej. Zawodowo związany z branżą transportowo-logistyczną w sektorze prywatnym oraz publicznym. Obecnie Specjalista ds.projektów i zamówień publicznych w Dziale Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. W działalności publicznej radny dzielnicy Chylonia, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego komisji inwestycyjnej oraz członka komisji ds. kulturalnych. Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Gdynia. Kierownik Projektów w Fundacji Młodzi dla Polski Trójmiasto.

Eksperci panelu polityka młodzieżowa

Piotr Spychalski

Piotr Spychalski

Absolwent kierunku Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na UniwersytecieGdańskim. W trakcie studiów prezes organizacji studenckiej KNPR zajmującej się tematyką PR jak i inicjowaniem wielu wydarzeń akademickich o charakterze edukacyjno-kulturalnym takich jak ,,Mosty Ekonomiczne” ,,PRosto na Szczyt!” czy SFOS (Sopockie Forum Organizacji Studenckich). Członek Studenckiego Forum Business Centre Club, odpowiedzialny za źródła finansowania realizowanych projektów. W latach 2011-2013 Radny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz członek komisji stypendialnej. Laureat konkursu,,Young Project Management Program” Politechniki Gdańskiej. Zawodowo związany z branżą transportowo-logistyczną w sektorze prywatnym oraz publicznym. Obecnie Specjalista ds.projektów i zamówień publicznych w Dziale Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. W działalności publicznej radny dzielnicy Chylonia, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego komisji inwestycyjnej oraz członka komisji ds. kulturalnych. Przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Gdynia. Kierownik Projektów w Fundacji Młodzi dla Polski Trójmiasto.

Patryk Miernowski

Patryk Miernowski

Analityk i Dyrektor Biura

Analityk prawny i dyrektor biura Zarządu w Instytucie Logos. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w warszawskich kancelariach prawnych, jak również we wiodących polskich organizacjach pozarządowych, w tym w Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Współautor licznych analiz, raportów i innych tekstów naukowych poświęconych tematom prawnym i społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa międzynarodowego publicznego, demografii i polityki społecznej). Również absolwent studiów licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Eksperci panelu energetyka, klimat i ochrona środowiska

Marcin Pluta

Marcin Pluta

Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności polityka społeczna, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze pomocy społecznej. Jest absolwentem stypendium zagranicznego dla liderów europejskich organizacji pozarządowych w Deacon High School w Aarhus w Danii. Odpowiadał za kontakty z samorządami i organizacjami pozarządowymi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, był asystentem wojewody Heleny Pietraszkiewicz. Potem przez cztery lata był wicestarostą brzezińskim, a następnie, przez dwie kadencje, w latach 2010-2018 piastował funkcję burmistrza Brzezin. Był też pełnomocnikiem PiS w powiecie brzezińskim. W poprzedniej kadencji samorządowej piastował stanowisko wiceprezesa zarządu Związku Miast Polskich oraz członka zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Zasiadał w komitecie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Jerzy Lipka

Jerzy Lipka

Absolwent dwóch kierunków Transport (Instytut Transportu), oraz Energetyka Jądrowa (MEL) – Studia Podyplomowe, na Politechnice Warszawskiej. Obecnie natomiast jest przewodniczącym Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej, założonego w 2016 roku na Politechnice Warszawskiej.Aktywnie działa na rzecz wdrożenia w Polsce technologii energetyki jądrowej.

Bogdan Kasierski

Bogdan Kasierski

Elektronik z wieloletnim doświadczeniem, były konstruktor komputerów i kierownik pracowni struktur logicznych we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych „Elwro”, zainteresowany energetyką termojądrową (fuzyjną), działający na rzecz rozpromowania tzw. „mini-energetyki fuzyjnej”.

Patryk Miernowski

Patryk Miernowski

Analityk i Dyrektor Biura

Analityk prawny i dyrektor biura Zarządu w Instytucie Logos. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w warszawskich kancelariach prawnych, jak również we wiodących polskich organizacjach pozarządowych, w tym w Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Współautor licznych analiz, raportów i innych tekstów naukowych poświęconych tematom prawnym i społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa międzynarodowego publicznego, demografii i polityki społecznej). Również absolwent studiów licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.